Twitter

                                                                LinkedIn

مزایای کود مایع

 

اهمیت استفاده از کودهای مایع

 

هر گیاهی برای رشد مطلوب و با کیفیت نیاز به مقدار کافی و متعادلی از عناصر غذایی دارد. این عناصر غذایی معمولا" به میزان کافی در خاک وجود نداشته ویا جذب آنها با محدودیت همراه می باشد لذا باییستی به صورت کود به گیاه رسانده شوند. کودها از نظر فیزیکی به دو صورت جامد و مایع وجود دارند. بر اثر پیشرفت علوم کشاورزی و آشنایی دقیق کارشناسان با عوامل تغذیه ای گیاه و نحوه جذب آنها، کودهای مایع به دلیل مزیت های اقتصادی ونحوه استفاده آن مورد توجه خاص قرار گرفته اند. جذب این کودها از طریق برگ ویاریشه  همراه با آب آبیاری قابل استفاده هستند. کود مایع برای انواع محصولات کشاورزی ،گیاهان ودرختان تا گل های ظریف و زینتی مناسب است . مصرف کودهای مایع در کشورهای پیشرفته در دو دهه اخیر همواره رو به رشد بوده و سهم قابل توجهی از کل مصرف کود دنیا را داراست.

 

از مزایای کود مایع به طور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

v      قابلیت استفاده به صورت محلول و جذب آنها به وسیله برگ با بازدهی بالاتر

 

v      تغذیه مطمئن و قابل کنترل گیاه به دلیل امکان تولید با ترکیب و نسبت های مختلف عناصر مورد نیاز گیاه

 

v      جذب بسیار سریع به دلیل در بر داشتن عناصر به فرم قابل جذب

 

v      کاهش مصرف کود در فرآیند تغذیه درخت و گیاه و در نتیجه کاهش هزینه ها وصرفه وصلاح اقتصادی بیش ازپیش

 

v      امکان محاسبه دقیق میزان و زمان مصرف کود مایع

 

v      کاهش آلودگی محیط زیست (منابع خاک و آب) در قیاس با کودهای جامد

 

v      افزایش راندمان جذب عناصر غذایی

 

v      افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها

 

v      افزایش مقاومت به تنش های محیطی

 

v      افزایش میکرو ارگانیسم های مفید خاک

 

v      حذف مصرف کودهای شیمیایی

 

v      افزایش ضریب نفوذ نگهداری بیشتر آب در خاک

 

v      بهبود کیفیت و مقدار محصول تا چند برابر

 

تماس با مدیریت

 

تهران      09128459400

کیش         09347689101

مشهد        09155156610

* تماس با مدیر فنی

تهران و کیش           09303830385

       مشهد                  09153079948

* تماس با مدیر فروش

تهران و کیش           09308676092

       مشهد                 09159287058

  INFO@BEHKOUD.COM